07.09.2014

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

1.     Dzisiaj nasza wspólnota sanktuaryjna przeżywa niezwykłe wydarzenie. O godz. 17.00 przybędzie do nas z Parafii Szczurowa Obraz Pana Jezusa Miłosiernego i Relikwie Św. Faustyny Kowalskiej i Św. Jana Pawła. Te święte znaki, przedstawiciele Parafii i Kosynierzy wniosą do naszej świątyni na czele procesji, której będzie przewodniczył Ks. Biskup Jan Piotrowski, Rodak naszego dekanatu.

2.     Bardzo proszę, abyśmy wszyscy, cała parafia bez wyjątku zgromadzili się przed kościołem o gdz. 16.30 i godnie powitali Pana Jezusa. Po wejściu do kościoła nastąpi okadzenie tych świętych Znaków, proklamacja Ewangeli i modlitwa proboszcza. Podczas mszy świętej po Ewangelii, jeżeli będzie uroczyste błogosławieństwo zachowujemy postawę stojącą, podobnie –jak przy okadzaniu Celebransa. Po Komunii Świętej Ks. Biskup poświęci nastawę bocznego ołtarza. Dziękujmy wszystkim donatorom, za ten wspaniały dar, dzięki któremu Pan Jezus Miłosierny i Święci Jego Czciciele; O. Pio, Św. Brat Albert, Św. Faustyna, Św. Jan Paweł i Bł. Kapłan Michał Sopoćko pozostają w naszym sanktuarium. Po mszy świętej nastąpi adoracja relikwii, Szafarze Komunii Świętej będą podawali je do ucałowania. Zachowajmy porządek, gdyż przez całą noc możemy podchodzić do adoracji relikwii. O godz. 21.00 będziemy uczestniczyć w Apelu Maryjnym. O godz. 22.00 nasz Rodak, Ks. Bartosz Miziński będzie celebrował Mszę Świętą prosząc o powołania do służby Bożej, do życia konsekrowanego, a także za zmarłych kapłanów, ostatnich proboszczów Ks. Marcina i Ks. Franciszka. Od 23.00 rozpoczynamy całonocne czuwanie; mieszkańcy Dąbrówki Morskiej od 23.00 do 1.00, Strzelce Małe od 1.00 do  4.00, Strzelce Wielkie od godz. 4.00 do 8.00.

3.     W poniedziałek rozpoczniemy mszą świętą o godz. 8.00, o 10.00 spowiedź dla chorych, o 11.00 Msza Święta z namaszczeniem, o 15.00 zapraszam wszystkich Parafian na Drogę Krzyżowa, po której nastąpi Msza Święta na zakończenie peregrynacji i przwiezienie Obrazu i Relikwi do Parafii Niedzieliska.

4.     Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

5.     W najbliższy poniedziałek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.

6.     Dzisiaj Uroczystość Odpustowa w Sanktuarium w Okulicach, a w przyszłą Niedzielę W Parafii Grobla. Nawiedzenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w poniedziałek w Niedzieliskach, we wtorek w Cerekwi, w srodę w Okulicach.

7.     Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Starajmy się zwracać uwagę na to, czym zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy w nauce, już od początku roku poświęcając im czas, razem z nimi odkrywając to, o czym się uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia dodatkowe, one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu, zwłaszcza w tym, co dotyczy rzetelności w wypełnianiu powierzonych nam zadań.

8.     Dziękujemy za wszelkie ofiary, jakie są składane na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej. Warto też, abyśmy zwrócili uwagę na pomoc sąsiedzką, abyśmy zainteresowali się, czego potrzebują osoby żyjące obok nas. Może się bowiem zdarzyć tak, że mamy coś, co nam samym jest niepotrzebne, a byłoby przydatne naszym sąsiadom i odwrotnie. Taka postawa uczy wzajemnej solidarności i otwartości na drugiego człowieka.

9.     W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

·       13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, zaliczany jest do ojców Kościoła z IV wieku; ze względu na zdolności oratorskie i pojednawcze nadano mu przydomek „Chryzostom, czyli Złotousty”; pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką (wspomnienie obowiązkowe).