22.02.2015

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. Wpatrując się w wizerunek Pana Jezusa przed ołtarzem, Który zostanie umieszczony w nowym bocznym ołtarzu naszej świątynii, adorujmy Jego święte oblicze. Wyciszmy się wewnętrznie, szukajmy Chrystusa oczyma ciała w zdarzeniach życia i w twarzach innych; szukajmy Go także oczyma duszy poprzez modlitwę, medytację słowa Bożego i nabożeństwa pasyjne.

 

2. Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, ale czas pokuty Kościoła trwa nadal. Przypomnijmy sobie w tym miejscu przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych:

  • wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość;
  • w Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek;
  • dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie lub przez Internet. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.

 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Strzeleckiej po mszy świętej wieczornej o godz. 17.00 połączona z Modlitewnym Czuwaniem Grupy Świętego O. Pio.

 

4. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o 15.00, dla dorosłych o 16.30 i dla młodzieży w sobotę po mszy świętej o 17.00.

 

5. Z naszej rodziny parafialnej odszedł do wieczności Józef Plechowicz z Dąbrówki Morskiej, początek uroczystości pogrzebowych we wtorek o godz.12.30, prośmy o Jego zbawienie; wieczne odpoczywanie…