Budowa Sanktuarium

Przed II wojną światową wielu parafian widziało potrzebę budowy nowego kościoła, gdyż dotychczasowy był za ciasny. Te plany na nowo odżyły w 1956 r. Wtedy to postanowiono powiększyć istniejący kościół i w roku następnym świątynię, dzięki ofiarności parafian i staraniom ówczesnego proboszcza ks. Marcina Rojka rozbudowano.
W roku 1998 Polonia wywodząca się z Parafii Strzelce Wielkie w Chicago świętowała wspaniałe Jubileusze; siedemdziesięciolecia Starego i dziesięciolecia Nowego Towarzystwa Strzelce Wielkie.
W obecności zaproszonego Ks. Biskupa Władysława Bobowskiego, członkowie Towarzystwa Strzelce Wielkie w Chicago wyrazili pragnienie, aby w Strzelcach Wielkich zbudowano nową świątynię i na ten cel złożyli donację.
W 1999 r. powołano do istnienia Komitet Budowy Kościoła i po uzyskaniu 14.09.1999 r. zgody Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca rozpoczęto gromadzenie funduszy i prace nad projektem nowego kościoła.
Niech nowe sanktuarium, którego budowę - jeżeli Pan Bóg pozwoli - rozpoczniemy w Roku Jubileuszowym, będzie znakiem wdzięczności za dar Jednorodzonego Syna Bożego, który za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało w Niepokalanym łonie Maryi Panny i dwa tysiące lat temu - dla nas - narodził się w Betlejem.
Wyrażam szczerą wdzięczność Szanownym Sponsorom, Państwu: Ewie i Stanisławowi Chwała oraz Krystynie i Zygmuntowi Kosała, za publikację, która stanowi "cegiełkę" na budowę Kościoła.
Numer konta USD: 42 124019101787000008984799

    Numer konta: 29 124019101111000008984786